FAQ


Wat gebeurt er als ik het aanmeldingsformulier instuur?
De gegevens komen via de website direct bij de trainer terecht en worden vertrouwelijk behandeld. Je ontvangt een bevestigingsmail. De trainer neemt contact met je op, via e-mail of telefonisch.

Als ik mij aanmeld, ben ik dan automatisch deelnemer?
Nee. Het kan zijn dat een groep volgeboekt is. Het kan zijn dat tijdens het telefonische gesprek blijkt dat verwachtingen en aanbod niet bij elkaar passen. Het kan ook zijn dat de trainer het niet het juiste moment vindt voor jou om aan de training deel te nemen. Als dit laatste het geval is, zal de trainer dit tijdens het voorgesprek aangeven. In dat geval wordt eventueel al betaald cursusgeld teruggestort.

Hoe gaat het met de betaling?
Je regelt de betaling direct met de trainer. Realiseer je dat pas na het ontvangen van de betaling én na het voorgesprek je plaatsing definitief is.

Betaal ik het zakelijk tarief of het particulierentarief?
Bij iedere training staan twee tarieven vermeld: een tarief voor particulieren en een tarief voor bedrijven. U betaalt het zakelijk tarief indien een bedrijf (meestal werkgever) voor u de kosten van de training voor zijn rekening neemt. Als u zelf betaalt, dan geldt het particulierentarief. Het bedrijfstarief is hoger, omdat bedrijven meestal meer financiële draagkracht hebben voor trainingen en opleidingen. Zo worden de lasten enigszins gespreid.

Zijn de bedragen inclusief alles?
Ja. De kosten, zoals die op de site vermeld staan, zijn inclusief cursusmateriaal koffie en thee. De kosten zijn ook inclusief BTW, als dit van toepassing is.

Waarvoor dient het kennismakingsgesprek?
Het kennismakingsgesprek is bedoeld om persoonlijk kennis te maken met de trainer, om samen te kijken of de verwachtingen bij elkaar passen en om verdere inhoudelijke en praktische informatie uit te wisselen. Naar aanleiding van dit gesprek is het nog mogelijk dat jij of de trainer beslissen dat deelname toch niet de beste keuze is voor dit moment. Het kennismakingsgesprek is in eerste instantie telefonisch. Soms wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst zodat alle relevante zaken worden nagevraagd. Sommige trainers verkiezen een persoonlijke gesprek.

Ik wil de training doen, maar ik weet nu al dat ik niet alle data kan komen. Is het toch zinvol om mee te doen?
De achtweekse training kent een interne opbouw en is zeer compact. Het is daarom van belang om iedere sessie te kunnen deelnemen. Als je vooraf al weet dat je meer dan één maal niet aanwezig kunt zijn, kijk dan of je bij een volgende training kunt starten.

Hoe weet ik dat de training voor mij geschikt is?
Mindfulnesstraining is een praktische training. Je ervaart dus pas echt wat het is als je er mee aan de slag gaat. Wat je wel kunt nagaan is of je affiniteit hebt met de benadering van mindfulness.

Een belangrijk aspect is dat Mindfulness niet zozeer gericht is op verandering van obstakels en problemen in je leven, maar meer op verandering van jouw relatie tot deze obstakels en problemen. Als je snel concrete oplossingen verwacht voor je probleem, dan is aandachttraining wellicht niet de meest geschikte benadering. Kies daarom bij acute psychische nood, conflictsituaties of loopbaanvragen voor individuele therapie of begeleiding. Dit geldt ook wanneer er sprake is van psychosen of verslaving.

Wat voor oefeningen worden in de aandachttraining gedaan?
Onderdelen van de training zijn: zitmeditatie en loopmeditatie, oefeningen in bewegen in aandacht. Daarnaast zijn er kortere aandachtsoefeningen geschikt om toe te passen in het dagelijks leven. In de oefeningen wordt gewerkt met aandacht voor de adem, het lichaam, de zintuigen en het denken. De oefeningen worden zowel in de groep als thuis gedaan.

Is het noodzakelijk om elke dag oefeningen te doen?
Met de aandachttraining oefen je de vaardigheid om je vaker bewust te zijn van waar je bent met je aandacht. En zoals bij het leren van iedere vaardigheid is oefenen essentieel. Je leert dit niet door het te snappen, je leert door het te doen en te herhalen. Het is belangrijk om dagelijks thuis te oefenen. Reserveer hiervoor zo’n drie kwartier per dag. Natuurlijk zullen er wel eens dagen zijn dat het er niet van komt. Maar het is goed om je vooraf voor te nemen om gewoon dagelijks te oefenen. Voor iedere training geldt: je haalt eruit wat je erin stopt!

Ik wil de training doen maar heb het erg druk en weet niet of ik voldoende tijd heb om te oefenen.
Probeer dit dan vooraf helder te krijgen. Ga er van uit dat je alleen het maximale uit de training kan halen als je er (bijna) dagelijks tijd in steekt. Loop daarom je agenda na en maak een reële inschatting. Als je inschatting positief is, maak dan een afspraak met jezelf, een commitment. Je doet de training voor jezelf, je maakt tijd reserveren tot prioriteit. Als het goed is, heb je dan geen twijfel meer.

Wat gebeurt er tijdens de groepsbijeenkomsten?
De bijeenkomsten bestaan uit het samen doen van oefeningen, het bespreken van de ervaringen hiervan en van de thuisoefeningen, en enige uitleg over thema’s rond mindfulness.

Uit hoeveel mensen bestaat de groep?
De grootte van de groep varieert volgens het type training/activiteit. Bij de info over jouw gekozen activiteit staan hierover meer precieze gegevens.

Moet ik of iets meenemen en me omkleden voor de bijeenkomst of speciale kleding aandoen tijdens de bijeenkomst?
Nee, je hoeft niets speciaals mee te nemen. Kom gewoon in gemakkelijke kleding. Een jogging broek is prima. Een paar warme sokken en een klein fleece-dekentje is fijn voor je comfort.
Bezit je een meditatiekussen of – bankje is het beter dit mee te brengen.

Ik wil de training doen maar ben ook in therapie. Gaat dit samen?
In principe wel. Over het algemeen is het niet aan te bevelen om de training te starten in een hectische periode van je leven. Daarom is het wel goed dat de therapie in een wat rustiger vaarwater is gekomen.

Ik gebruik medicijnen. Staat dit deelname in de weg?
Over het algemeen geldt: als je op dit moment redelijk kunt functioneren in het dagelijks leven, dan kun je ook deelnemen aan de training. Het gaat dan om praktische vragen als: kun je je redelijk concentreren met luisteren en lezen? Heb je voldoende energie om naar de sessies te komen en thuis te oefenen? Het is wel goed als je medicatie stabiel is tijdens de training.
Mocht je enige twijfel hebben of je medicatie of geestelijk functioneren van dit moment in de weg staat bij langere (meditatie-)oefeningen, bespreek dit dan met je trainer.

Ik heb een lichamelijke beperking. Staat dit deelname in de weg?
Nee. De aandachttraining is er op gericht om beter te leren omgaan met je huidige leven, inclusief eventuele beperkingen. Bespreek het met de trainer. Voor iedere beperking zijn aangepaste manieren om de training, met de oefeningen, te doen.

Wat komt er van mijn persoonlijke leven aan de orde tijdens de training?
Net zoveel als je zelf wilt. Het is een training, geen therapie: de groepsgesprekken gaan over de oefenervaring, niet over je levensgeschiedenis. Aan het begin stel je jezelf voor, en daarna worden er geen vragen meer gesteld over je achtergrond. Dit betekent dus ook, dat we tijdens de groepsbijeenkomsten in principe niet op problemen of situaties in je persoonlijk leven ingaan. Hiervoor is de training niet bedoeld. Als je ergens mee zit kun je de trainer overigens natuurlijk wel altijd buiten de groep aanspreken.

Mijn leven is in een crisis. Kan aandachttraining mij hulp bieden?
Niet direct. De aandachttraining biedt je geen oplossingen voor concrete problemen. Wellicht is het goed om nu een andere vorm van hulp te zoeken en de training te overwegen voor later, als de crisis voorbij is.

Wat wordt er na afloop van de training van mij verwacht?
Na afloop van de achtweekse training is de keuze aan jou hoe je verder wilt met wat je hebt geleerd. Tijdens de training heb je inzicht verworven over je eigen functioneren, ervaring met wat mindfulness je kan brengen, en instrumenten om hiermee te werken. De meeste mensen blijven hiervan elementen toepassen in hun leven, velen kiezen ervoor om iets te doen wat bij hun, en hun dagschema past.

Ik ben ingeschreven en heb betaald, maar nu wil ik annuleren. Hoe gaat dat?
Neem contact op met je trainer en bespreek het met hem/haar. Als er praktische obstakels zijn, kan er wellicht een oplossing worden gevonden. Voor de annuleringskosten hanteren we vaste regels. Bij annulering tot vier weken voor aanvangsdatum wordt € 30,- in rekening gebracht. Bij annulering tot een week voor aanvangsdatum is dat 50% van het cursusgeld. Later is geen restitutie mogelijk.

Ik wil de training samen met een partner/familielid doen. Is dat aan te bevelen?
Voor jezelf werkt het het prettigst als je met een groep onbekenden begint. Iedereen is dan gelijk en nieuw voor elkaar. Mocht je reden hebben om de training samen met een partner of familielid te doen, bespreek dat dan vooraf met de trainer.